Pemuda

|

Kepimpinan Muda

kita seringkali terikat dengan pendapat bahawa orang tua lebih wajar memutuskan keputusan kerana dia lebih banyak pengalaman. namun dalam keadaan masa kini saya yakin persekitaran telah memberi peluang kepada golongan muda ini mendapatkan pengalaman dan pelajarn dengan secepat mungkin. jadi pendapat golongan tua adalah lebih wajar berada di pihak pemutus keputusan adalah sudah tidak releven.

suasana persekitaran kadang-kadang melupakan golongan tua ini bahawa pendapat yang dikeluarkan sudah tidak relevan dengan keadaan. jadi golongan-golongan muda ini yang telah terdedah dengan suasana sekarang lebih bijak memberi pendapat dan memberikan keputusan yang kebih efektif.

namun golongan tua wajar memberi pandangan ynag tebaik dan bukan mempengaruhi golongan muda ini dalam membuat keputusan. mahupun terus mencantas golongan muda ini. belum sempat idea-idea baru di beri keluarkan sudah ada orang mahu menolak nya, umpama menyemai benih di ladang, tapi mahu ia terus menjadi benih.

sindrom-sindrom beginilah yang menjadi punca kejatuhan sesuatu organinsasi apabila golongan muda disekat, pandangan dan buah fikiran di anggap remeh. " jika kita mahu melihat masa depan sebuah negara kita lihatlah pemudanya" maka inin jelas pengaruh pemuda dalam satu organisasi. jika sindrom diatas tidak dikawal atau disekat. maka tidak mustahil satu tamadun yang hehat akan tumbang akibat tamaknya golonga tua nya.