Sistem ( Organisasi )

|

Sistem


Sistem merupakan gabungan entiti yang bersepadu, kemudian ia mempengaruhi persekitarannya. Contoh nya macam keluarga kita adalah satu sistem, yakni terdiri dari beberapa entiti, dan masyarakat itu persekitarannya. Itulah system. Mudahkan.
System juga mempunyai beberapa sifat:
1) Berstruktur, dan terdiri daripada beberapa entiti yang mewakili sesuatu proses
2) Mempunyai ‘output’ dan ‘input’
3) Setiap Sesuatu system itu berkait antara satu sama lain

Maka setiap manusia ini ada peranan dalam sistemnya yang tersendiri.

Suatu organisasi merupakan satu system kerana ia memenuhi syarat sesebuah system. Maka organisasi terbaik adalah organisasi yang dapat mengawal system nya dengan baik dan menggunakan input yang sedikit tetapi menghasilkan output yang paling banyak. Jadi bagaimana kita hendak mengawal system tersebut untuk menghasilkan output yang berkesan?

1) Entiti system : Setiap ahli memegang portfolio nya yang tersendiri, maka setiap ahli ini perlulah menjalankan prosesnya yang tersendiri untuk menghasilkan system yang terbaik. Tetapi harus diingat proses yang tidak berkaitan haruslah di ketepikan agar tidak membebankan pemprosesan system dan seterusnya melemahkan system tersebut. Elakkan proses-proses ini daripada pertindihan tugas agar pemprosesan dapat bergerak lancar.
Pengawal system adalah entity yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawal system ini. Ini kerana pengawal yang lemah akan merosakkan pemprosesan dan seterusnya memberi kesan pada output nya.

Entiti juga harus sentiasa bersepadu dalam erti kata berkerjasama dalam apa jua keadaan. Untuk menjelaskan entity yang bersepadu ini, saya akan terangkan kemudian.

Entity yang lemah haruslah di perkuatkan atau diganti (jika Perlu) agar tidak melembapkan system. Namun setiap entity perlu membantu entity yang lain (bukan mengambil alih tugas) untuk melancarkan system.

2) Persekitaran: Organisasi yang terbaik adalah Organisasi yang tidak di pengaruhi oleh persekitarannya. Ini bermaksud Organisasi yang mengawal persekitaran. Namun harus di ingat sesuatu Organisasi itu berkait dengan Organisasi yang lain maka disinilah cabarannya untuk membentuk persekitaran yang di kehendaki.

Organisasi juga perlu membina hubungan dengan persekitarannya untuk membentuk system yang baik. Kerana persekitaranlah yang menilai sesuatu system itu.

No comments: